VISI DAN MISI SEKOLAH & LOGO-LOGO

VISI

“MENJADIKAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTAN BADLISHAH SEBAGAI PENERAJU KECEMERLANGAN AKADEMIK, KOKURIKULUM DAN SAHSIAH”

MISI

SMKSB berusaha untuk:-
1. Melahirkan pelajar cemerlang dalam akademik dan sahsiah.
2. Melahirkan pemimpin berwibawa dan terbilang.
3. Menggiatkan pelajar cergas dan proaktif dalam kokurikulum dan khidmat masyarakat.
4. Meningkatkan ketaqwaan, kesopanan dan kesusilaan.
5. Mewujudkan prasarana selamat, kondusif dan sesuai untuk aktiviti pembelajaran, penempatan dan riadah.
6. Meningkatkan kualiti perkhidmatan, profesionalisme dan kemenjadian pelajar melalui kerjasama dengan masyarakat dan alumni.


ETIKA KERJA ISLAM


Bekerja dengan azam mengabdikan diri kepada ALLAH

Bekerja dengan ikhlas dan amanah

Bekerja dengan tekun dan cekap

Bekerja dengan semangat gotong royong dan berpadu fikiran

Bekerja dengan matlamat kebahagiaan manusia sejagat

LOGO-LOGO UTAMA